En skidt knægt af Henning Jensen

En skidt knægt af Henning Jensen

Barndom, Moder dominans, Opvækst og Drømme

Skuespiller Henning Jensen har skrevet en biografi om sin opvækst som enebarn på Stevns, hvor hjemmet var domineret af moderen og faderen var en skygge af sig selv.  Moderen kom fra fattige kår, hvor hun var blevet født som uægte barn. Samtidig var hendes sind fyldt med depressioner, mentale vanskeligheder og uforløste drømme som blev overført på sønnen. Hvis han ikke gjorde som moderen mente, så skammede hun sig. Enten ved at sidde og græde eller ved at give korporlige tæsk. Samtidig havde hun travlt med at fortælle nabolaget at Henning Jensen var en skidt knægt, der ikke gjorde sin mor ære.  Familien boede på et lille husmandssted, som var nedarvet fra faderens familie. Noget der på mange måder gjorde moderen endnu mere forbitret, da hun mente andre så ned på dem.   Hun ville ikke have faderen brugte tid på sin søn, da hun mente det ville ødelægge hendes ambitioner på sønnens vegne. Hendes søn skulle med vold og magt være ingeniør. Hun ville have han skulle på gymnasiet og fik ham indskrevet på en kostskole. Noget Henning absolut ikke var glad ved, og da han ingen evner havde for det matematiske blev studentereksamen derefter. Men en lærer havde ved at vise ham vejen i litteraturens verden – åbnet hans øjne for omverdenen.  Langsom begyndte han at gøre oprør mod moderens forventninger og higen fast i ham.  Bogen er skrevet efter at Hennings mor er død af demens. Han står tilbage med sin far og langsomt rækker de ud af hinanden. Hans reflekterer over moderens adfærd og hvorfor tingene var som de var – og kommer frem til en form for forståelse for moderen og hendes måde at agere på. Hendes higen efter at være fin nok og samtidig at føle sig nedværdiget.  Henning Jensen får senere hen i livet voldsomme depressioner – og kan trække tråde fra Moderen tungsind til hans egne depressioner. Dengang var depressioner og manier dog ikke noget man kunne få medicin for eller noget der blev undersøgt nøjere.

Min vurdering: En skidt knægt af Henning Jensen

En god og meningsfyldt bog, men mange overvejelser og refleksioner.

Forfatteren

Skuespiller. Født 1943. Har for sit kunstneriske arbejde modtaget adskillige priser og æresbevisninger. Udgav i 2020 erindringsbogen Gennem glasvæggen.

Indlæg der kan have interesse for læseren

Psykiatrifonden artikel

Fakta vedr: En skidt knægt af Henning Jensen

Forfatter: Henning Jensen Forlag: Gyldendal Antal sider: 328 Udgivelsesår: 2022